welcome永盈彩购彩大厅

产品概览 技术规格 资料下载 行业应用

InGaAs 近红外显微系统


• 近红外高灵敏度
• 自主研发
• 直线电机龙门模组                                                                                                                        
• 双面探针台

产品规格:

镜头组合
1x,5X, 20X, 50X,100X
探测波段
900-1700mm


Lock-In EMMI算法


对比现有InGaAs EMMI大幅降噪,在更小电流电压环境下依然可以观测。失效器件